طراحی فروشگاه اینترنتی با تعرفه سال قبل

تعرفه های پشتیبانی

اکثر افراد تصور میکنند که پس از تحویل گرفتن وب سایت، دیگر کار تمام است و میتوانند درآمدهای آنچنانی از طریق وب سایت خود دریافت کنند. در صورتی که اشتباه است. پروژه های موفق روزانه و به صورت مداوم نیاز به تغییر و بروزرسانی دارند.

ما بر خلاف اکثر شرکت های طراحی سایت و فریلنسرهای گوناگون، پروژه هایی را که نیاز به خدمات پشتیبانی و بروزرسانی دارند را با کمال میل قبول میکنیم! چرا که میدانیم در غیر اینصورت پروژه ها به موفقیت چندانی نمی رسند.

ما به دنبال این هستیم که وقت خود را صرف پروژه هایی کنیم که میدانیم آینده درخشانی دارند. چرا که میخواهیم رزومه خود را با پروژه های موفق پر کنیم. نه پروژه های متعددی که به حال خود رها شده باشند.

پشتیبانی سطح یک

مناسب برای تمام وب سایت هایی که طراحی میکنیم

که پس از تحویل پروژه شروع می شود

700,000 تومان

ماهیانه
شامل خدمات:
  • روزانه 2 ساعت کدنویسی جهت اضافه کردن امکانات جدید، تغییر در وب سایت و ...

پشتیبانی سطح دو

مناسب برای تمام وب سایت هایی که طراحی میکنیم

که پس از تحویل پروژه شروع می شود

1,500,000 تومان

ماهیانه
شامل خدمات:
  • روزانه 3 ساعت کدنویسی جهت اضافه کردن امکانات جدید، تغییر در وب سایت و ...
  • مشاوره دیجیتال مارکتینگ جهت تحقیق کلمات کلیدی، محتواگذاری و سئو سایت و ...

پشتیبانی سطح سه

مناسب برای تمام وب سایت هایی که طراحی میکنیم

که پس از تحویل پروژه شروع می شود

2,500,000 تومان

ماهیانه
شامل خدمات:
  • روزانه 3 ساعت کدنویسی جهت اضافه کردن امکانات جدید، تغییر در وب سایت و ...
  • مشاوره دیجیتال مارکتینگ جهت تحقیق کلمات کلیدی، محتواگذاری و سئو سایت و ...
  • انتشار ماهیانه 4 مطلب سئو شده در وب سایت
  • طراحی و انتشار روزانه 1 پست در اینستاگرام