تخفیف طراحی سایت فقط تا پایان این هفته

نحوه پشتیبانی پس از طراحی وب سایت

به صورت کلی 3 نوع پشتیبانی داریم. اولین پشتیبانی به این صورت است که پس از طراحی فروشگاه اینترنتی به مدت یک سال وب سایت شما را به صورت کاملا رایگان پشتیبانی میکنیم تا اگر مشکلی در هر کدام از بخش های وب سایت بوجود آمد، در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف شود.

دومین پشتیبانی به این صورت است که اگر پس از تحویل نهایی فروشگاه اینترنتی به هر دلیل تصمیم بگیرید بخش های جدید را به فروشگاه اینترنتی خودتان اضافه کنید، با توجه به حجم کار یک هزینه زمانی و ریالی به صورت کاملا توافقی مشخص و کار انجام می شود. در واقع همیشه می توانید فروشگاه اینترنتی خود را ارتقا دهید.

سومین نوع پشتیبانی را در هیچ شرکت طراحی و طراحی سایت فروشگاهی نمیتوانید پیدا کنید. این پشتیبانی به این صورت است که پس از تحویل فروشگاه اینترنتی به مدت 6 ماه در کنارتان هستیم تا سریعتر و بهتر از وب سایت خود فیدبک بگیرید. البته این نوع پشتیبانی تنها بر روی پلن شماره 3 طراحی سایت فروشگاهی انجام می شود.