40 درصد تخفیف ویژه فقط تا شنبه

تعرفه ها

ما برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی بهت حق انتخاب می‌دیم

که طبق نیاز و خواسته خودت بتونی یکی از این پلن‌ها رو انتخاب کنی

پلن شماره 1

3,800,000 تومان

فقط یه بار
 • پوسته: قالب آماده
 • قابلیت شخصی سازی: نداره
 • زمان اجرا: 10 روز کاری
 • امکانات پیشرفته: نداره
 • امکانات فوق پیشرفته: نداره
 • آموزش: داره
 • هدیه: داره
 • پشتیبانی فنی: داره
 • دریافت مجوزهای وب سایت: داره
 • دریافت درگاه اینترنتی: داره
مشاهده جزئیات
پلن شماره 2

6,800,000
4,080,000 تومان

فقط یه بار
 • پوسته: قالب آماده
 • قابلیت شخصی سازی: نداره
 • زمان اجرا: 14 روز کاری
 • امکانات پیشرفته: داره
 • امکانات فوق پیشرفته: داره
 • آموزش: داره
 • هدیه: داره
 • پشتیبانی فنی: داره
 • دریافت مجوزهای وب سایت: داره
 • دریافت درگاه اینترنتی: داره
مشاهده جزئیات
پلن شماره 3

9,700,000 تومان

فقط یه بار
 • پوسته: قالب آماده
 • قابلیت شخصی سازی: داره
 • زمان اجرا: 20 روز کاری
 • امکانات پیشرفته: داره
 • امکانات فوق پیشرفته: داره
 • آموزش: داره
 • هدیه: داره
 • پشتیبانی فنی: داره
 • دریافت مجوزهای وب سایت: داره
 • دریافت درگاه اینترنتی: داره
مشاهده جزئیات