جشنواره تابستانه فروشگاه اینترنتی با 30% تخفیف

دموهایی که برای طراحی سایت فروشگاهی ایجاد کردیم

اگه می‌خواین کیفیت کار ما رو ببینین، می‌تونین یه نگاه به این دموها بندازین

دمو شماره یک
دمو شماره یک

این قالب فروشگاهی تقریبا برای هر صنفی قابل استفاده هست. با استفاده از HTML,CSS,Jquery و Bootstrap پیاده سازی شده. رنگ بندی و چیدمان به صلاحدید خودتون قابل تغییر هست.

دمو شماره دو
دمو شماره دو

این قالب فروشگاهی تقریبا برای هر صنفی قابل استفاده هست. با استفاده از HTML,CSS,Jquery و Bootstrap پیاده سازی شده. رنگ بندی و چیدمان به صلاحدید خودتون قابل تغییر هست.

دمو شماره سه
دمو شماره سه

این قالب فروشگاهی تقریبا برای هر صنفی قابل استفاده هست. با استفاده از HTML,CSS,Jquery و Bootstrap پیاده سازی شده. رنگ بندی و چیدمان به صلاحدید خودتون قابل تغییر هست.

دمو شماره چهار
دمو شماره چهار

این قالب فروشگاهی تقریبا برای هر صنفی قابل استفاده هست. با استفاده از HTML,CSS,Jquery و Bootstrap پیاده سازی شده. رنگ بندی و چیدمان به صلاحدید خودتون قابل تغییر هست.

021-91030932